Rekisteriseloste

Vuoma Companyn henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.6.2020

1. Rekisterin pitäjä

Vuoma Company
(Castanja Marketing Services Oy:n aputoiminimi, y-tunnus 0897908-1)
Rejbölentie 47, 10380 Kaunislahti
puh. +358 50 566 1959

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kirsu Moilanen

3. Rekisterin nimi

Vuoma Company asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Asiakas voi erikseen ilmoittautua myös postituslistalle, jolloin hänelle voidaan lähettää myös markkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perus- ja tilaustietoja, kuten:
etu- ja sukunimi, asiakasnumero
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
tilaushistoria (tilauspäivämäärä, maksutapa, tilatut tuotteet, tilaustapa, ostoslista)
asiakkaalle mahdollisesti kuuluva alennusetu)
internet-palvelimen tekniset lokitiedot (ip-osoite, selain)
suoramarkkinointilupa
tilausten postin seurantatiedot

Vuoma Company käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Vuomacompany.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ainoastaan ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen luovutus

Verkkokaupan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi.) Käytössä on joitakin kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä, esimerkiksi sivustoilla olevat videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuunottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Rekisteri on suojattu salasanalla.

9. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde / Suostumus